Giải trí

Ngẫm

Trong dòng đời của bạn, có một phút giây nào bạn lặng người nghĩ về những việc mình đã làm được và không làm được hay chưa? Đã